Nieuws

West-Vlaamse centen voor masterplan Sellewie

Deerlijk krijgt 25.000 euro steun van de provincie, voor de opmaak van een masterplan voor Sint-Lodewijk. Dat masterplan moet de basis zijn voor waar de gemeente de komende tijd met Sellewie naartoe wil op lange termijn.

De gemeente wil bij de inwoners polsen wat er beter kan of beter heringericht, voor een vernieuwde dorpskern. Op basis daarvan komt een masterplan, de eerste werken zouden volgend jaar dan al kunnen starten.