Nieuws

Tonnagebeperking op de Bilkhage

Er komt een tonnagebeperking in de wijk Bilkhage. Binnenkort mogen vrachtwagens van meer dan 5,5 ton de woonwijk niet meer gebruiken als doorgaande weg.

Deze maatregel komt er na het proefproject mobiliteit eind vorig jaar. De bewoners van de wijk bleken vragende partij om er het zware verkeer te weren.


Na positief advies van de verkeerscel, gaat het stadsbestuur daar ook op in. Deze maatregel, die de verkeersveiligheid ter plaatse bevordert, zal zichtbaar zijn via de gepaste verkeersborden. De streefdatum hiervoor is 1 mei 2021.