waregem

Begeleiding voor lage energiefactuur

Het Welzijnshuis in Waregem organiseert een zitdag van de vzw Effect. Die begeleidt mensen in kansarmoede om hun energiefactuur zo laag mogelijk te houden. Ze leveren onder meer gratis energiescans, en tip om het verbruik te laten dalen. De vzw verwijst desnoods ook door naar hulpverlening.