Deerlijk

Deerlijk houdt vast aan gemaakte plannen

Deerlijk gaat haar meerjarenplan uitvoeren zoals dat gepland was. Zo blijft de opwaardering van het Gaverdomein op de agenda, neemt Deerlijk het nieuwe gemeentedepot in gebruikt en de nieuwe theaterzaal die d’Iefte moet vervangen blijft ook op de planning.

De gemeente is financieel gezond, zegt het bestuur, en door weldoordacht te besparen op bijvoorbeeld openbare verlichting blijft de rekening kloppen.

“Aankondigingspolitiek”

De N-VA oppositie spreekt van aankondigingspolitiek, en vreest dat het onbetaalbaar wordt: volgens de partij heeft Deerlijk na Kortrijk de hoogste exploitatiekost per inwoner en is er zo straks te weinig financiële ruimte om alles te realiseren wat nu is aangekondigd, tenzij de belastingen verhogen.