Bouwvergunning voor geluidsmuur Villapark Waregem

Er is al dertig jaar sprake van, maar het wordt eindelijk concreet: er is een omgevingsvergunning voor de geluidsmuur langs de E17. Die moet de bewoners van het zogenoemde Villapark ontlasten van lawaaioverlast van de snelweg.

De praktische uitwerking kan binnenkort beginnen, zegt de stad: het Agentschap Wegen en Verkeer moet nu een bestek en prijsraming afleveren. De gemeenteraad van Waregem moet dat dan nog goedkeuren.

De stad van haar kant rondt de aankoop van twee stukken grond af, waarop de geluidsmuur langs de Galgewegel moet komen.