Nieuws

Waregems systeem budgetbeheer breidt uit

Het Waregemse initiatief van budgetjaarkalenders en budgetmappen krijgt navolging ruimer in onze regio. Die documenten helpen om je inkomsten en uitgaven te plannen en documenten te bewaren, bijvoorbeeld als je onder loonbeslag zit, of moet rondkomen van een leefloon.

Het ontstond bij het Welzijnshuis in Waregem, maar breidt nu dus uit, via Budget in Zicht Zuid-West-Vlaanderen. Dat is een samenwerking tussen OCMW’s en CAW’s.