Nieuws

8.000 euro aan premies voor groen na oogst

Waregem heeft dit jaar voor achtduizend euro aan premies uitbetaald aan landbouwers, voor groenbedekkers. Ze krijgen die premies als ze akkerlanden na de hoofdteelt inzaaien met groen. Dat is goed voor de structuur van de bodem, en voor het grond- en oppervlaktewater. Zo’n 260 hectare landbouwgrond in Waregem werd groen na de oogst.