Nieuws

Let op: je afvalophaling is mogelijk gewijzigd

Met nieuwjaar is de afvalophaling in Waregem wat gewijzigd. Sommige afvalroutes lopen anders, waardoor mensen nu hun afval op een andere dag moeten buitenzetten. Het heeft te maken met verkeer rond de scholen: de stad wil niet langer dat de vuilniswagens langs school passeren net voor of net na schooltijd. Ze heeft daarover afspraken gemaakt met intercommunale IMOG.