Nieuws

Waregem krijgt nieuw stadspark

Waregem krijgt een nieuw stadspark. De stad koopt daarvoor één herctare groenzone tussen de Koningin Fabiolalaan en de Ter Elststraat.

De parkzone staat in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgeving (RUP), dat de gemeenteraad voorlopig heeft goedgekeurd. Dat was een belangrijke voorwaarde om het project te starten.

In datzelfde RUP is trouwens ook de nieuwe invulling opgenomen van de oude site Sofinal, in de Fabrieksstraat.