waregem

Bezoekregeling ziekenhuis Waregem weer strenger

Het ziekenhuis van Waregem maakt haar bezoekregeling opnieuw strenger. Bezoek is niet meer toegelaten, behalve na overleg met de hoofdverpleegkundige van elke afdeling. Op geriatrie is één vaste bezoeker één uur per dag welkom. Ook op materniteit en pediatrie is vast bezoek nog mogelijk.

Voor volgende afdelingen gelden specifieke afspraken:

* intensieve zorgen: op afspraak

* materniteit: enkel bezoek door partner en broertjes/zusjes

* pediatrie: 1 ouder kan de hele tijd bij het patiëntje blijven

* dagziekenhuis: 1 begeleider bij opname en ontslag, niet gedurende het volledige dagverblijf

* spoed: 1 begeleider gedurende het volledige verblijf op spoed

* bij palliatieve patiënten is bezoek altijd mogelijk na afspraak met de behandelende arts