Nieuwswaregem

Kruisem adviseert gunstig voor breekwerf: actievoerders drijven protest op

Het actiecomité tegen een mogelijke breekwerf op de grens van Waregem met Kruisem en Zulte voert het protest op. De gemeente Kruisem geeft positief advies voor die breekwerf, en daar is het comité fel tegen gekant. Ze vrezen lawaai-, stof- en verkeershinder. Maar Kruisem zegt dat er een extra weg komt naar het bedrijf, en dat andere breekwerven in die zone geen hinder veroorzaken.

“Laksheid van gemeente”

“Het gemeentebestuur miskent hiermee het recht op een gezond leefmilieu van hun eigen inwoners in de buurt van het industrieterrein en de omwonenden uit de naburige gemeente Zulte en stad Waregem,” zeggen de actievoerders.

“Ons protest is een krachtig signaal dat de draagkracht van de omgeving overschreden is. De bezwaarindieners hekelen ook de laksheid van de gemeente Kruisem. Zij zullen immers geen actieve rol opnemen in het controleren van de overtredingen die reeds begaan werden door de aanvrager.” 

Volgende week zullen ze actie voeren net voor de gemeenteraad. Onlangs dienden ook stad Waregem en de gemeente Zulte bezwaar in tegen die breekwerf. Het is de Oost-Vlaamse deputatie die zal moeten beslissen.