waregem

Nieuw stuwhuis op pijlers gezet

In Sint-Baafs-Vijve is het stuwhuis van de nieuwe stuw geplaatst, aan de nieuwe, grotere sluis. Een stuw regelt de waterstand op de rivier, om wateroverlast en waterschaarste te vermijden. De elektronica achter de stuw wordt vernieuwd, de stuw zelf ook en tegelijk gaan ze ook de vispassage vernieuwen. Het rechterstuwgebouw dat op de betonnen pijlers staat is per schip aangevoerd vanuit Temse.