waregem

Leiedal koopt gronden voor Blauwpoort, verkoop bedrijvenzone begint in 2025

De nieuwe bedrijvenzone Blauwpoort in Waregem is opnieuw een stapje dichterbij. De stad Kortrijk en Leiedal hebben een akkoord over de verkoop van 32 hectare industriegrond langs de E17 in Waregem. Daar wil de intercommunale een bedrijvenzone ontwikkelen voor regionale bedrijven van 5000 vierkante meter of meer. Er zal plaats zijn voor 15 tot 20 bedrijven. Maar, zegt Leiedal: bedrijven die voor sterke geur- of lawaaihinder zorgen, zullen er niet terechtkunnen.

“Net omdat de ruimte voor bedrijvigheid steeds schaarser wordt, willen wij er zo snel mogelijk werk van maken om Blauwpoort duurzaam en kwalitatief in te richten, met voldoende aandacht ook voor de buurt,” zegt Filip Vanhaverbeke van Leiedal. “Er komt een aangepast wegennet met veilige trage verbindingen en een ruime water- en groenbuffer. Door collectief te parkeren, functies onder- en bovengronds te stapelen en ruimte te delen, wil Leiedal de beschikbare oppervlakte optimaal benutten.”

 De Blauwpoorthoeve, die op de site ligt, wordt met haar specifieke erfgoedkarakter waar mogelijk behouden en ingezet voor diensten ten gunste van de bedrijven en hun bezoekers.

Protest

Tegen de komst van bedrijvenzone Blauwpoort is met alle mogelijke middelen geprocedeerd door tegenstanders, maar uiteindelijk trok de stad aan het langste eind. Ze haalde onder meer de werkgelegenheid aan, en verwees onder meer naar Renson, dat door het lang aanslepen Waregem moest laten vallen als locatie voor hun uitbreiding.

Tegenstanders vinden die plek een waardevol stuk open groen, waar niet nog meer bedrijvenzone zou thuishoren. Maar in tegendeel: na 2025 wordt die zone een bedrijventerrein.