Nieuws

Plots minder kinderopvang

De stad Waregem onderzoekt wat ze kan doen aan het probleem van kinderopvang bij de vzw Kindercentrum. 400 ouders moeten plots op zoek naar een halve dag opvang per week. Kindercentrum schreef iets meer kinderen in dan toegelaten, omdat nooit alle kinderen samen aanwezig zijn in de creche. Maar dat mag niet meer, de ouders zijn de slachtoffers, klinkt het ook bij Simon Wemel.

Hij is één van de getroffen ouders, en ook gemeenteraadslid en in die hoedanigheid kaart hij de kwestie volgende week aan op de gemeenteraad.