Deerlijk

Deerlijk schuift zone Esser naar voor als extra bedrijfszone

De gemeente Deerlijk adviseert positief voor de zoekzone Esser als locatie waar mogelijk bijkomende industrie kan komen. Dat is het gebied tegen Zwevegem, in het verlengde van waar Bekaert onder andere haar labo-activiteiten heeft.

Voor Spijkerland en de Molenhoek adviseert ze negatief. Vooral op de Molenhoek was veel protest gerezen tegen de mogelijke komst van een uitbreiding van de huidige industriezone. Het schepencollege heeft alles afgewogen zegt ze, om tot deze beslissing te komen.