Deerlijk

Deerlijk geeft negatief advies voor Ventilus

De gemeente Deerlijk geeft een negatief advies voor het Ventilustracé over haar grondgebied. Daarbij gaan ze de bestaande lijn in de gemeente verzwaren, met ook veel meer straling. Maar volgens de gemeente staat in het ruimtelijk uitvoeringsplan niet wie binnen welke stralingshoeveelheid zal wonen, en ook niet wat de impact zal zijn. Er is ook nergens sprake van compensaties, en ook niet wat er zal gebeuren mocht Ventilus alsnog ondergronds kunnen.