Deerlijk

Ongerustheid in Deerlijk over Ventilus

Er is in Deerlijk grote ongerustheid over de komst van hoogspanningslijn Ventilus. Op een info-avond daarover waren er 300 mensen, de hoogspanningslijn zelf zou 450 mensen treffen. De teneur op die avond was zelfs dat Deerlijk misschien wel de meest bestraalde gemeente van de provincie zal zijn.

Bezwaarschriften zijn mogelijk tot 27 oktober. Ook de gemeente Deerlijk zelf heeft bezwaar ingediend.