Nieuws

Deerlijk denkt aan viering einde corona

Het is geen verrassing, maar nu wel officieel: ook Deerlijk houdt geen gemeentelijke nieuwjaarsreceptie.

“De coronacijfers en de geldende maatregelen laten niet toe om op een goede, hygiënische en veilige manier een nieuwjaarsreceptie te organiseren,” zegt schepen van feestelijkheden Louis Vanderbeken. “We hebben onderzocht of er alternatieven waren, bijvoorbeeld een buitenreceptie op de oude brandweersite of in de verschillende buurthuizen, maar ook dat bleek niet mogelijk.”

Einde van corona vieren?

“We denken samen met het Centraal Feestcomité en de verschillende verenigingen wel aan een evenement om het einde van corona te vieren van zodra de toestand het toelaat”, zegt Vanderbeken.