AnzegemDeerlijk

Hugo Verriest herdacht

In Anzegem is priester Hugo Verriest herdacht. Hij overleed precies 100 jaar geleden. Hij is één van de drie Deerlijkse groten, maar hij liet ook een grote indruk na in veel andere gemeenten in de regio. Verriest is gisteren herdacht in de kerk van Anzegem, Vlaams minister-president Jan Jambon was daarbij eregast. Ook bisschop Lode Aerts was er, om de priester te herdenken.