waregem

‘Park in de Straat’ officieel ingewandeld

In Nieuwenhove is de omgeving van de kerk en de school voortaan officieel open. Het ontwerp won ooit de Openbaar Groen-award. Park in de Straat heet het, en het toont nu al zijn effectiviteit aan. De auto kan er aan de voorzijde niet meer door, en er is een verbinding gemaakt met een groenzone. De omgeving is nu ook officieel ingewandeld. Het heeft de stad 328.000 euro gekost.

Vorig jaar werd de wijk Nieuwenhove heel wat groener en veiliger door de creatie van Park in de Straat. De toegangen van het Margarethapark werden naar de straat toe getrokken en er werd een doorsteek naar de schoolomgeving gemaakt. Wie nu in de Oblatenstraat oversteekt, kan letterlijk via het park over straat wandelen. Enkel voetgangers, fietsers en hulpdiensten kunnen nog door van de Nieuwenhovestraat naar de Remi Vanmeerhaeghestraat.