Deerlijk

Deerlijk koopt stuk grond voor speelzone

In Deerlijk heeft de gemeente een stuk grond gekocht langs het fietspad aan bedrijvenzone De Spijker. Dat ligt vlak bij het heem van de KSA. De zone van meer dan 8300 vierkante meter wordt voor een deel ook speelbos. De gemeente kan voor de aankoop van het terrein rekenen op Vlaams geld. De zone wordt daar stilaan een nieuwe jeugdzone, want er net naast ligt straks ook de vernieuwde kinderboerderij.